વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 : 2600 વિદ્યાસહાયકની થશે ભરતી

By | October 10, 2022

નમસ્કાર મિત્રો આજે આપણે વાત કરીશું 2600 વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 2,600 વિદ્યાસહાયકોની આવતીકાલે જાહેરાત આવશે & ભરતી કરવાનો રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય ધોરણ 1 થી 5માં 1,000 અને ધોરણ 6 થી 8માં 1,600 એમ કુલ આવશે મળીને 2,600 વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરવામાં આવશે.

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022

11 ઓક્ટોબર, 2022ના રોજ જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે જેમાં ધોરણ 1 થી 5માં 1,000, ગણિત-વિજ્ઞાન વિષય માટે 750, અન્ય ભાષાના વિષયો માટે 250 અને સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય માટે 600 વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરાશે.રાજ્ય સરકાર દ્વારા ધોરણ ૧ થી ૫ ની ૧૦૦૦ અને ધોરણ ૬ થી ૮ ની ૧૬૦૦ મળી કુલ ૮ ૨૬૦૦ વિદ્યાસહાયકની ભરતી માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે આ મંજૂરી અન્વયે તા ૧૧/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ નીચે મુજબની વિદ્યાસહાયકની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવનાર છે.

વિષયસામાન્ય ભરતીઘટ ભરતીફુલ
ધોરણ ૧ થી ૫961391000
ગણિત વિજ્ઞાન403347750
ભાષાઓ17377250
સામાજિક વિજ્ઞાન387213600
ફુલ19246762600

આ ભરતી પ્રક્રિયામાં વિધવા મહિલા ઉમેદવારોને સરકાર દ્વારા 5% વધારાના ગુણ આપવાના નિર્ણયનો અમલ કરવામાં આવશે.

2600 વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 (Vidhya sahayak Bharti 2022)

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 | વિદ્યાસહાયક ભરતી ગુજરાત | વિદ્યાસહાયક ભરતી એસટીડી 1 થી 5 2022 | વિદ્યાસહાયક ભરતી 6 થી 8 2022

કુલ જગ્યાઓ2600 વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022
શૈક્ષણિક લાયકાતPTC/TET
પસંદગી  પ્રક્રિયામેરિટ દ્વારા
ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેઅહીંયા ક્લિક કરો

ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યાસહાયક નોકરીઓ 2022 માટે પાત્રતા માપદંડ

વય મર્યાદા 11/10/2022 અને સામની જગ્યા માટે 11/10/2022 ના રોજ): વિદ્યાસહાયક ભારતી માટે અરજી કરવા માટે, ઉમેદવારોની ઉંમર નીચે મુજબ હોવી જોઈએ:-

નિમ્ન પ્રાથમિક ધો. 1 થી 5 વિદ્યા સહાયક (ગુજરાતી માધ્યમ) પોસ્ટ:-

 • સામાન્ય શ્રેણી પુરૂષ: ન્યૂનતમ 18 વર્ષ અને મહત્તમ 34 વર્ષ
 • સામાન્ય કેટેગરી સ્ત્રી: ન્યૂનતમ 18 વર્ષ અને મહત્તમ 39 વર્ષ
 • SC/ST/SEBC/EWS કેટેગરી પુરૂષ: લઘુત્તમ 18 વર્ષ અને મહત્તમ 39 વર્ષ
 • SC/ST/SEBC/EWS કેટેગરી સ્ત્રી: લઘુત્તમ 18 વર્ષ અને મહત્તમ 44 વર્ષ
 • GEN – PH કેટેગરી પુરૂષ: ન્યૂનતમ 18 વર્ષ અને મહત્તમ 44 વર્ષ
 • GEN – PH કેટેગરી સ્ત્રી: ન્યૂનતમ 18 વર્ષ અને મહત્તમ 45 વર્ષ
 • SC/ST/SEBC/EWS – PH કેટેગરી પુરુષ અને સ્ત્રી: લઘુત્તમ 18 વર્ષ અને મહત્તમ 45 વર્ષ

ઉચ્ચ પ્રાથમિક ધો. 6 થી 8 વિદ્યા સહાયક (ગુજરાતી માધ્યમ) પોસ્ટ:-

 • સામાન્ય શ્રેણી પુરૂષ: ન્યૂનતમ 18 વર્ષ અને મહત્તમ 36 વર્ષ
 • સામાન્ય કેટેગરી સ્ત્રી: ન્યૂનતમ 18 વર્ષ અને મહત્તમ 41 વર્ષ
 • SC/ST/SEBC/EWS કેટેગરી પુરૂષ: ન્યૂનતમ 18 વર્ષ અને મહત્તમ 41 વર્ષ
 • SC/ST/SEBC/EWS કેટેગરી સ્ત્રી: લઘુત્તમ 18 વર્ષ અને મહત્તમ 45 વર્ષ
 • GEN – PH કેટેગરી પુરુષ અને સ્ત્રી: ન્યૂનતમ 18 વર્ષ અને મહત્તમ 45 વર્ષ
 • SC/ST/SEBC/EWS – PH કેટેગરી પુરુષ અને સ્ત્રી: લઘુત્તમ 18 વર્ષ અને મહત્તમ 45 વર્ષ

ગુજરાત વિદ્યાસહાયકનો પગાર/પે સ્કેલ

 • પગાર ધોરણ વિશે: પસંદ કરેલ ઉમેદવારોને રૂ.નો પગાર મળશે. પ્રથમ 05 (પાંચ) વર્ષ માટે દર મહિને 19,950/-. 05 (પાંચ) વર્ષ પૂર્ણ કર્યા પછી, ઉમેદવારોને તમામ લાભો મળશે. પગાર ધોરણ સંબંધિત વધુ માહિતી માટે, નીચે અપલોડ કરેલી લિંક દ્વારા સત્તાવાર સૂચના પર એક નજર નાખો.

ગુજરાત વિદ્યાસહાયક પસંદગી પ્રક્રિયા 2022

 • પસંદગી પ્રક્રિયા વિશે: જે ઉમેદવારોએ અરજી કરી છે તેમની નિમણૂક મુલાકાત અને પ્રમાણપત્ર ચકાસણીમાં તેમના એકંદર પ્રદર્શનના આધારે કરવામાં આવશે. પસંદગી પ્રક્રિયામાં કોઈ લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે નહીં.
ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક ભરતી 2022 ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?

ગુજરાતી સહાયક ભરતી ઓનલાઈન ફોર્મ લાગુ કરવા માટે નીચેના પગલાંઓ છે. આમ, વિદ્યાસહાયક ઓનલાઈન અરજી ભરવા અને અરજી કરવા માટે નીચે શેર કરેલ પગલાવાર પ્રક્રિયાને અનુસરો:-

 • પહેલું પગલું – ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમીક શિક્ષણ પાસંદગી સમિતિ (ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ શિક્ષણ પસંદગી) – vsb.dpegujarat.in ની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો
 • 2જું પગલું – હોમ પેજ પર, ‘ગુજરાત વિદ્યાસહાયક જાહેરાત‘ લિંક શોધો અને પછી તેના પર ક્લિક કરો.
 • 3જું પગલું – સૂચનામાંથી નિયમો અને શરતો અને અન્ય સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચો.
 • 4થું પગલું – હવે, નોંધણી તરફ આગળ વધવા માટે ‘Apply Online Application Form’ લિંક પર ક્લિક કરો.
 • 5મું પગલું – કોઈપણ ભૂલ કર્યા વિના ઓનલાઈન અરજી ફોર્મમાં તમામ ફરજિયાત વિગતો (એટલે ​​કે સંપૂર્ણ નામ, શ્રેણી, DOB, ઈમેલ, સંપર્ક નંબર, સરનામું વગેરે) ભરો.
 • 6ઠ્ઠું પગલું – ઉપરાંત, TET-I/ II સીટ નંબર, અન્ય જરૂરી માહિતી ભરો અને પછી સબમિટ કરો.
 • 7મું પગલું – એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો અને પછી આગળની પ્રક્રિયા માટે પ્રિન્ટ આઉટ લો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

સામાન્ય પોસ્ટ માટે:

 • ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 13-10-2022
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 22-10-2022

ઘટ પોસ્ટ માટે:

 • ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 29-10-2022
 •  ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 07-11-2022

2600 વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 માટેની સત્તાવાર લિંક્સ

વિદ્યાસહાયક ભરતી ઓફિશિયલ વેબસાઈટ : અહીં ક્લિક કરો

સત્તાવાર સૂચના માટે : અહીં ક્લિક કરો