તલાટી ની પરીક્ષા તારીખમાં ફેરફાર @gpssb.gujarat.gov.in

By | April 12, 2023

Talati exam date 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા તલાટીને લેખિત પરીક્ષાની સંભવિત તારીખ જાહેર કરવામાં આવી. ત્યારે તૈયારીઓના ભાગરૂપ પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા દરેક જીલ્લામાંથી પૂરતા પરીક્ષા કેન્દ્રો ઉપલબ્ધ છે કે નહી તેની વિગતો મંગાવવામાં આવેલ હતી. હવે તારીખ 07/05/2023 ના રોજ લેવાશે.

Talati exam date 2023

નોકરી ભરતી બોર્ડગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB)
જાહેરાત નંબર10/2021-22
પોસ્ટરેવન્યુ તલાટી ગુજરાત (વર્ગ 3)
ખાલી જગ્યાઓ1800
નોકરીઓનો પ્રકારપંચાયત વિભાગ
તલાટી પરીક્ષા તારીખ 202307 મે 2023
સત્તાવાર વેબસાઇટhttp://gpssb.gujarat.gov.in

તલાટી પરીક્ષા કોલ લેટર 2023

તલાટી પરીક્ષા કોલ લેટર 2023 : જે ઉમેદવારોએ તલાટી મંત્રી અને પંચાયત સચિવની જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કર્યું હતું તેઓ પરીક્ષાની તારીખના થોડા દિવસો પહેલા પરીક્ષા કેન્દ્રનું નામ અને સ્થાન, GPSSB તલાટી મંત્રીનું એડમિટ કાર્ડ (કોલ લેટર) ડાઉનલોડ કરી શકે છે. GPSSB એ તલાટી મંત્રી અને પંચાયત સચિવ પરીક્ષા કેન્દ્ર ચકાસવા માટે લિંક બહાર પાડી છે.

GPSSB તલાટી મંત્રીનું એડમિટ કાર્ડ બહાર પાડ્યા પછી તમને આ વેબપેજ દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે. તમે નોંધણી નંબર અને DOB નો ઉપયોગ કરીને સત્તાવાર વેબસાઇટ gpssb.gujarat.gov.in પરથી કૉલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકો છો, પરીક્ષા શહેર અને કેન્દ્રનું નામ ચકાસી શકો છો.

વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ : અહીં ક્લિક કરો