ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકમાં ભરતી 2022 @ippbonline.com

By | September 12, 2022

IPPB ભરતી 2022 – ઇન્ડિયન પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક લિમિટેડ (IPPB) એ AGM/DGM/મેનેજર/વરિષ્ઠ મેનેજર/ચીફ મેનેજર ચીફ કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર અને વગેરેની 13 જગ્યાઓ માટે ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે, જેઓ બેંકમાં નોકરી શોધી રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારની તકો સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી IPPB ભરતી સૂચના ડાઉનલોડ કરી શકે છે. ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 10.09.2022 થી શરૂ થશે. જેઓ IPPB AGM/DGM અને અન્ય ખાલી જગ્યાઓથી સંતુષ્ટ છે તેઓ 24.09.2022ના રોજ અથવા તે પહેલાં અરજી કરવા. IPPB ભરતી માટે લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત કોઈપણ સ્નાતક/ ઇજનેરી સ્નાતક/ ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજી અથવા કોમ્પ્યુટર સાયન્સમાં સ્નાતક/ MCA / MBA/ CA PG ડિગ્રી ઇન્ફોર્મેટિવ ટેક્નોલોજી અથવા કોમ્પ્યુટર સાયન્સ વગેરે છે, વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ @ www. .ippbonline.com

IPPB ભરતી 2022

જાહેરાત કરનાર સંસ્થાઈન્ડિયન પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક લિમિટેડ (IPPB)
જાહેરાત ક્રમાંકIPPB/HR/Co/RECT./2022-23/02
પોસ્ટએજીએમ / ડીજીએમ / મેનેજર / સિનિયર મેનેજર / ચીફ મેનેજર ચીફ કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર અને વગેરે,
કુલ જગ્યાઓ13
નોકરી સ્થળભારત
અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ10.09.2022
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ24.09.2022
પગાર ધોરણRs.1,12,000/- to 3,50,000/-
અધિકૃત સાઈટwww.ippbonline.com

IPPB પોસ્ટ

પોસ્ટનું નામજગ્યાઓ
AGM – Enterprise/ Integration Architect01
Chief Manager – IT Project Management01
AGM – BSG (Business Solutions Group)01
Chief Manager – Retail Products01
Chief Manager – Retail Payments01
AGM (Operations)01
Senior Manager (Operations)01
Chief Manager – Fraud Monitoring01
DGM- Finance & Accounts01
Manager (Procurement)01
DGM – Program/Vendor Management01
Chief Compliance Officer01
Internal Ombudsman01
કુલ જગ્યાઓ13

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • IPPB ભરતી માટે લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત કોઈપણ સ્નાતક / એન્જિનિયરિંગ સ્નાતક / માહિતી ટેકનોલોજી અથવા કમ્પ્યુટર સાયન્સ / MCA / MBA / CA PG ડિગ્રી ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજી અથવા કમ્પ્યુટર સાયન્સ વગેરેમાં છે.

ઉમર મર્યાદા

 • મેનેજર માટે વય મર્યાદા = 23 થી 35 વર્ષ
 • સિનિયર મેનેજર = 26 થી 35 વર્ષ
 • ચીફ મેનેજર = 29 થી 45 વર્ષ
 • આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર = 32 થી 45 વર્ષ
 • ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર/ડીજીએમ- પ્રોગ્રામ/વેન્ડર મેનેજર = 35 થી 55 વર્ષ
 • મુખ્ય અનુપાલન અધિકારી = 38 થી 55 વર્ષ
 • આંતરિક લોકપાલ = 65 વર્ષથી વધુ નહીં

પગાર ધોરણ

 • પસંદ કરાયેલ ઉમેદવારોને રૂ. 1,12,000/- થી 3,50,000/- સુધીનો એકીકૃત પગાર
 • વધુ વિગતો માટે જાહેરાત તપાસો

અરજી ફી

 • અન્ય તમામ શ્રેણીઓ માટે રૂ.750/- ચૂકવો
 • SC/ST/PWD ઉમેદવારો માટે રૂ.150/- ચૂકવો
 • ચુકવણીનો ઓનલાઈન મોડ જ સ્વીકારવામાં આવે છે

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઈન્ટરવ્યુ
 • આકારણી
 • સમૂહ ચર્ચા
 • ઓનલાઈન ટેસ્ટ અને વગેરે

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સત્તાવાર વેબસાઈટ @ www.ippbonline.com ની મુલાકાત લો
 • “IPPB/HR/Co/RECT./2022-23/02” જાહેરાત શોધો, સૂચના પર ક્લિક કરો
 • જાહેરાત ખુલશે તેને વાંચો અને તેમની યોગ્યતા તપાસો
 • રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરો
 • ઉમેદવારો ચુકવણી કર્યા પછી તમારી વિગતો યોગ્ય રીતે દાખલ કરે છે
 • એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરતા પહેલા વપરાશકર્તાઓએ તેમની અરજીનું પૂર્વાવલોકન કરવું આવશ્યક છે
 • ભવિષ્યના પત્રવ્યવહાર માટે સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ : 10.09.2022
 • આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ : 24.09.2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત : Click Here

સત્તાવાર સાઈટ : Click Here