ધોરણ 10 પાસ ભરતી : CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

By | November 17, 2022

ધોરણ 10 પાસ ભરતી : સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ (CISF) દ્વારા કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેન ની 787 જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. ધોરણ 10 પાસ માટે આ નોકરીની સુવર્ણ તક છે. CISF કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેન ની ભરતીમાં પુરુષ અને મહિલા ઉમેદવાર બન્ને ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

આ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ 21 નવેમ્બર 2022 થી શરૂ થશે. રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.આ ભરતીમાં પસંદ પામેલ ઉમેદવાર ને શરૂઆતમાં રૂ.21,700 રૂપિયા બેઝિક પગાર આપવામાં આવશે.

ધોરણ 10 પાસ ભરતી

CISF દ્વારા કોન્સ્ટેબલ/ટ્રેંડસમેન ની 787 જગ્યાઓ ભરવા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.cisfrectt.in પરથી તારીખ 21 નવેમ્બર 2022 થી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. 18 થી 23 વર્ષની ઉંમર ધરાવતા અને શારીરિક રીતે ફિટ ઉમેદવાર આ ભરતી માં ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

સંસ્થાનું નામસેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ
પોસ્ટનું નામકોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેન
કુલ જગ્યાઓ787
અરજી પક્રિયાઓનલાઈન
જોબ લોકેશનઇન્ડિયા
ફોર્મ શરૂ થવાની તારીખ21 નવેમ્બર 2022
ફોર્મની છેલ્લી તારીખ20 ડિસેમ્બર 2022
ઓફિશિયલ વેબસાઈટwww.cisfrectt.in

CISF ટ્રેડસમેન ભરતી 2022

સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ (CISF) દ્વારા કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેન ની કુક, બાર્બર, દરજી, ધોબી અને બીજી વિવિધ જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.

પોસ્ટનું નામકુલ જગ્યાઓ
કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેન (પુરુષ)641
કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેન (મહિલા)69
કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેન (Ex. સર્વિસમેન)77

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

ધોરણ 10 પાસ અને તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

વય મર્યાદા

18 થી 23 વર્ષના શારીરિક રીતે ફિટ ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ભાગ લઇ શકશે. કેટેગરી પ્રમાણે ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

CISF ટ્રેડસમેન ભરતી ઓનલાઈન ફોર્મ

રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.cisfrectt.in પર જઈને તારીખ 21 નવેમ્બર થી 20 ડિસેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

અરજી ફી

Gen/OBC/EWSરૂ.100/-
મહિલા અને અન્ય તમામ કેટેગરીકોઈ ફી નહિ

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી પસંદગી પક્રિયા

ઉમેદવાર ની પસંદગી નીચેના માપદંડ ને આધારે કરવામાં આવશે:-

  • લેખિત પરીક્ષા (CBT Mode)
  • PST/PET ટેસ્ટ
  • ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન
  • ટ્રેડ ટેસ્ટ
  • મેડિકલ પરીક્ષા

CISF ટ્રેડસમેન પગાર ધોરણ

આ ભરતીમાં સિલેક્ટ થનાર ઉમેદવાર ને 7માં પગારપંચ મુજબ રૂ.21,700 થી 69,100 સુધીનુ પગારધોરણ આપવામાં આવશે.

મહત્વની લિન્ક

જાહેરાત વાંચો : અહીં ક્લિક કરો

અરજી ઓનલાઈન કરો : અહીં ક્લિક કરો