સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2022 – ઑફિસરની 110 જગ્યાઓ માટે ભરતી

By | September 30, 2022

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2022: સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ઑફિસરની વિવિધ પોસ્ટ જેવી કે ઇકોનોમિસ્ટ, ડેટા સાયસીન્ટ, IT, લો ઓફિસર અને બીજી કુલ 110 જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દેશમાં આવેલી વિવિધ બ્રાન્ચમાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે બેંક દ્વારા આ ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચીને નીચે આપેલ લિંક દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2022

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ઓફિસરો ની કુલ 110 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ તારીખ 28 સપ્ટેમ્બર 2022 થી 17 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પરથી ભરી શકાશે. ઉમેદવારો નું સિલેક્શન ફક્ત પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ ફક્ત ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

બેંકનું નામસેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા
પોસ્ટનું નામઓફીસર
કુલ જગ્યાઓ110
અરજી પક્રિયાઓનલાઈન
જોબ લોકેશનઇન્ડિયા
અરજી શરૂ થવાની તારીખ28/09/2022
ફોર્મની છેલ્લી તારીખ17 ઓક્ટોબર 2022
ઓફિશિયલ વેબસાઈટcentralbankofindia.co.in
પોસ્ટનું નામજગ્યાઓ
IT36
Economist03
Data Scientist01
Risk Manager21
IT SOC Analyst01
IT Security Analyst01
Technical Officer (Credit)15
Credit Officer08
Data Engineer09
Law Officer05
Security05
Financial Analyst08

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટ મુજબ અલગ અલગ ડીગ્રી જેવી કે એન્જીનીયરીંગ, B. E/B. Tech, CA અને બીજી વિવિધ ડીગ્રી ધરાવતા ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે. શૈક્ષણિક લાયકાત ની તમામ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

ઉંમર મર્યાદા

ઉમેદવાર ની ઓછામાં ઓછી ઉંમર 20 વર્ષ અને વધુમાં વધુ ઉંમર 45 વર્ષ સુધીની હોવી જોઈએ. પોસ્ટ મુજબ અલગ અલગ વય મર્યાદા આપવામાં આવેલ છે. નીચે આપેલ ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરીને ઉંમર વિશેની તમામ માહિતી મેળવી શકો છો.

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી ઓનલાઈન ફોર્મ

રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.centralbankofindia.co.in પર જઈને તારીખ 28 સપ્ટેમ્બર 2022 થી 17 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

અરજી ફી

SC/ST/PwBDરૂ.175/-
અન્ય તમામ કેટેગરીરૂ.850/-

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી પસંદગી પક્રિયા

ઉમેદવાર ની પસંદગી ફક્ત પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે. ઉમેદવારની શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવના આધારે ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ફાઇનલ સિલેક્શન લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવશે.

પગાર ધોરણ

બેંક દ્વારા પોસ્ટ મુજબ સિલેક્ટ થયેલ ઉમેદવાર ને રૂ. 36000 થી લઈને રૂ.89890/- સુધીનું બેઝિક પગાર ધોરણ આપવામાં આવશે.

મહત્વની લિન્ક

નોટિફિકેશન વાંચવા : અહીં ક્લિક કરો

ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા : અહીં ક્લિક કરો