અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી ૨૦૨૨ @ahmedabadcity.gov.in

By | August 23, 2022

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી ૨૦૨૨ : શહેરી સમુદાય વિકાસ વિભાગ (અર્બન કોમ્યુનીટી ડેવલપમેન્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ), અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને તાજેતરમાં 100 એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારોએ તેમની અરજી 03.09.2022 પહેલાં મોકલવી, UCD AMC ભરતી વિશે વધુ વિગતો માટે નીચે આપેલ લેખ તેમજ ઓફિશ્યલ નોટીફીકેશન જરૂરથી વાંચવી.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી ૨૦૨૨

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી ૨૦૨૨ : યુસીડી એએમસીમાં એપ્રેન્ટિસની નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય માપદંડ, પસંદગી પદ્ધતિ, મહત્વપૂર્ણ તારીખ અને અન્ય પાત્રતા પ્રક્રિયા સંબંધિત વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને નીચેનો લેખ ધ્યાનથી વાંચો. અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર જાહેરાત પણ વિગતવાર વાંચવી આવશ્યક છે.

અમદાવાદ એપ્રેન્ટીસ ભરતી ૨૦૨૨

સંસ્થાઅમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
કુલ ખાલી જગ્યા100
પોસ્ટમાઇક્રો ફાઇનાન્સ અને લોન પ્રોસેસિંગ એપ્રેન્ટિસ
એપ્લિકેશન મોડઓનલાઈન/ઓફલાઈન
છેલ્લી તારીખ03.09.2022
સત્તાવાર વેબસાઇટahmedabadcity.gov.in

ટ્રેડ પ્રમાણે માહિતી

  • માઇક્રો ફાઇનાન્સ એપ્રેન્ટિસ: 50 પોસ્ટ્સ
  • લોન પ્રોસેસિંગ એપ્રેન્ટિસઃ 50 પોસ્ટ્સ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • કોઈપણ સ્નાતક.

ઉંમર મર્યાદા

  • ઉલ્લેખ નથી.

પગાર

  • રૂ.9,000/- પ્રતિ માસ

અરજી ફી

  • કોઈ અરજી ફી નથી.

મહત્વની નોંધ: અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી ૨૦૨૨ માં અરજી કઈ રીતે કરવી?

ઉમેદવારોએ apprenticeshipindia.org પર પ્રથમ નોંધણી પછી એપ્રેન્ટિસ રજીસ્ટ્રેશનની નકલ અને તેમનો બાયોડેટા, તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો અરજી સાથે મોકલો.

સરનામું:
શહેરી સમુદાય વિકાસ વિભાગ (અર્બન કોમ્યુનીટી ડેવલપમેન્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ),
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન,
યુસીડી ભવન, પરીક્ષિતલાલ નગર રોડ, બહેરામપુરા,
અમદાવાદ – 380022, ફોન – 070-25331201

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી ૨૦૨૨ માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

છેલ્લી તારીખ 03.09.2022 છે

સત્તાવાર સૂચના : અહીં ડાઉનલોડ કરો