ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો @iocl.com

By | July 21, 2022

ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022 : ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, IOCL એ તાજેતરમાં 39 જુનિયર ઓપરેટર ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી આમંત્રિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારો 29.07.2022 પહેલા અરજી કરવી, IOCL ભરતી વિશે વધુ વિગતો માટે નીચે આપેલ લેખ 2022. IOCL ભરતી 2022 : જેઓ IOCL માં જુનિયર ઓપરેટરની નોકરીઓ શોધી રહ્યા છે . શૈક્ષણિક લાયકાત , વય માપદંડ, પસંદગી મોડ, મહત્વની તારીખ અને અન્ય પાત્રતા પ્રક્રિયા સંબંધિત વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને નીચેનો લેખ ધ્યાનથી વાંચો. અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર જાહેરાત પણ વિગતવાર વાંચવી આવશ્યક છે.

ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022

સંસ્થાનું નામઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લીમીટેડ
કુલ જગ્યાઓ39
પોસ્ટનું નામજુનિયર ઓપરેટર
આવેદન મોડઓનલાઈન
નોકરી સ્થળભારતમાં ગમે ત્યાં
ઓનલાઈન એપ્લીકેશન થી શરુ થાય છે09/07/2022
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ29મી જુલાઈ 2022
સત્તાવાર સાઈટiocl.com

પોસ્ટનું નામ

  • જુનિયર ઓપરેટર

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • સામાન્ય, EWS અને OBC ઉમેદવારો માટે ઓછામાં ઓછા 45% ગુણ સાથે ઉચ્ચતર માધ્યમિક (વર્ગ XII) અને પ્રાદેશિક પરિવહન સત્તામંડળ દ્વારા જારી કરાયેલ માન્ય હેવી વ્હીકલ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ સાથે અનામત જગ્યાઓ સામે SC/ST ઉમેદવારોના કિસ્સામાં 40%.
  • અનુભવ : હેવી વ્હીકલ ડ્રાઇવિંગમાં ઓછામાં ઓછો એક વર્ષનો કામનો અનુભવ (તાલીમ સિવાય) એટલે કે HMV લાઇસન્સ મેળવ્યા પછી એક વર્ષનો અનુભવ.

ઉમર મર્યાદા

  • લઘુતમ વય મર્યાદા : 18 વર્ષ
  • મહતમ વય મર્યાદા : 26 વર્ષ

પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)

  • પગાર ધોરણ રૂ. 23,000 –

IOCL ભરતી 2022  કેવી રીતે અરજી કરવી :

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ https://ioclsrmd.onlinereg.in/skandhareg22/Home.aspx દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

ઓનલાઈન અરજી શરૂ થાય છે09/07/2022
ઓનલાઈન અરજીઓ સમાપ્ત થશે29/07/2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક: 

જાહેરાત વાંચો : અહીં ક્લિક કરો

ઑનલાઇન અરજી કરવા : અહીં ક્લિક કરો