જીએમડીસી ભરતી 2022 ,વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

By | October 4, 2022

જીએમડીસી ભરતી 2022 : જીએમડીસી લિમિટેડ લિગ્નાઇટ પ્રોજેક્ટ – ભાવનગર ભરતી 2022 : ગુજરાત મિનરલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન લીમીટેડ નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે.

જીએમડીસી ભરતી 2022

સંસ્થાનું નામગુજરાત મિનરલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન લીમીટેડ ( GMDC )
પોસ્ટનું નામએપ્રેન્ટીસ
છેલ્લી તારીખ20/10/2022
અરજી મોડઓફલાઈન
સત્તાવાર વેબસાઇટhttp://gmdcltd.com

પોસ્ટનું નામપોસ્ટનું નામ

  • એપ્રેન્ટીસ

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટલાયકાતકુલ જગ્યા
માઈનિગ એન્જીયરબી.ઈ. માઈનીંગ૦૩
માઈનિગ એન્જીયરડીપ્લોમાં માઈનીંગ૦૩
મીકેનીકલ એન્જીન્યરડીપ્લોમાં (મીકેનીકલ)૦૧
ઈલેક્ટ્રીકલ એન્જીન્યરડીપ્લોમાં (ઈલેક્ટ્રીકલ)૦૧
સિવિલ એન્જીન્યરડીપ્લોમા ( સિવિલ )૦૧
ક્વોલિટી કંટ્રોલ કેમિસ્ટબી.એસ.સી કેમિસ્ટ્રી૦૧
હેલ્થ સેનીટરી ઈન્સ્પેક્ટરઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ૦૧
ઇલેક્ટ્રિશિયનઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ૦૨
મિકેનિક (મોટર વ્હીકલ)આઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ૦૧
મિકેનિક (ડીઝલ)આઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ૦૧
વેલ્ડરઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ૦૧
પ્લમ્બરઆઈ.ટી.આઈ. ટ્રેડ પાસ૦૧

GMDC ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી ?

  • લાયક ઉમેદવારોએ તેઓના શૈક્ષણિક લાયકાત ના પ્રમાણપત્રો તમામ સેમેસ્ટર ની માર્કશીટ અને ડીગ્રી સર્ટી.), શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર અને આધારકાર્ડ ની પ્રમાણિત નકલો સાથે ની અરજી (મોબાઈલ નં. અને ઈ મેઈલ આઈડી જરૂર લખવા)નીચે દર્શાવેલ સરનામે તા, ૨૦/૧૦/૨૦૨૨ સુધીમાં પોસ્ટ મારફત મોકલી આપવા. ઉમેદવાર જે ટ્રેડ માટે અરજી કરે છે તેનો અરજીપત્રક અને કવર પર સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવો.

અરજી મોકલવાનું સરનામું

જનરલ મેનેજર (પ્રોજેક્ટ)
જીએમડીસી લિમિટેડ, લિગ્નાઇટ પ્રોજેક્ટ – ભાવનગર,
ગામ-તગડી, પોસ્ટ-માલપર, જીલ્લો – ભાવનગર – ૩૬૪૦૦૨

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

ઑફલાઇન અરજીઓ સમાપ્ત થશે20/10/2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓફિસિયલ જાહેરાત : અહીં ક્લિક કરો